De speciaalzaak in strekmetaal
Le specialiste en metal deploye

Ons gamma aan mazen, materiaal en afmetingen.
Notre gamme complète de mailles, matières et dimensions.

Ons gamma geperforeerde platen.
Notre gamme de métal perforer.

Tegels verlaagd plafond en decoratieve toepassingen.
Dalles faux plafond et applications décoratives.

Gerekt metaal voor lucht- en oliefilters voor wagens, industrie en grootkeuken.
Métal déployé pour filtres a air/huile pour voitures, industries et grande cuisine.

Afsluiting in gerekt metaal.
Cloture en métal Déployé.

Naaldhak vriendelijke treden en roosters.
Marches et grilles aimables pour talons aiguilles.

Onze produkten leverbaar uit voorraad.
Nos produits livrables de stock.

Adres.
Adresse.

 

 

Voor meer inlichtingen zie ook :

Pour plus d'information voir aussi :